Løgneren

LØGNEREN AF MARTIN A. HANSEN

a (11).JPG

3 stars

– Bag løgnen gemmer sandheden sig –

”Menneskene er et flygtigt Græs. Pyst! blæser en Vind, en Aarhundredvind, og nu er de alle døde og borte og glemte”.

Bogen ”Løgneren” fra 1950 er skrevet af forfatteren Martin A. Hansen. Bogen er skrevet som dagbogsform af hovedpersonen og skolelæreren Johannes Vig. Han fortæller om livet på Sandø, sine bekendtskaber og den måde han oplever og gennemgår tilværelsen, og alle disse ting nedskrives i dagbogen. Hvad der først starter som forfængelighed bliver til dybe tanker om religion, livet, selve menneskets eksistens i form af dets tvivl og usikkerheder. Dagbogen berettes som sagt af Johannes Vig, på grund af frygten for at blive glemt, som han også beskriver i bogen. Det faktum at mennesket kan leve sit liv og mange hændelser kan finde sted og når mennesket falder bort, kommer nye mennesker til og ved intet af hvad der har foregået førhen. Den viden og historie som før var, er nu pist borte.

”.. Jordens flygtige Liv der hurtigt er borte, men er af samme Stof som vor Sjæl..”

Hovedpersonen, Johannes Vig symboliserer løgnen, benægtelsen og facaden. Han er ikke i stand til at udtrykke sine følelser og prøver at skjule dem ved hjælp af ironi og er derfor skjult af bag sin facade. Et eksempel ses ved Pigros død med sætningen: ”Naa, han var jo kun en Hund”. Der ses benægtelsen af følelserne, da hunden tydeligvis har været hans eneste ”ægte” ven i så mange år. Samtidig er det også karakteristisk for figuren Johannes Vig, at han igennem hele dagbogen, beskriver alle andre omkring ham og først på de sidste sider, beskriver han kort sig selv og hans intentioner med denne dagbog. Han beskriver sig selv direkte som ”løgneren”, som er bogens titel og indrømmer bogens plot. Han indrømmer selv at han benægter sandheden og de ting, der foregår om ham. Han finder sit eget liv kedeligt og han dvæler i sin egen ensomhed og beskriver sine bekendtskaber, som f.eks. Annmari, Kaj, Oluf, Rigmor og Pigro. Det trivielle liv i det lille velkendte samfund på Sandø påvirker hans tankegang og tilgang til livet. Han forklarer også sin løgn med at han har skrevet hele dagbogen halvandet år, efter at alle begivenhederne har fundet sted. Dagbogen skrives desuden til en opdigtet person, hvis navn er Nathanael. Dette viser også et tegn på ensomheden, der dominerer Johannes Vigs liv; det at han savner nærvær hos andre mennesker og derfor må opdigte en ven. Han filosoferer generelt meget over livet og tænker store tanker, samtidig med at han bemærker og beskriver små ting, der finder sted, såsom Pigro, der bevæger sig i hjørnet. Et sted hvor han sætter spørgsmål om tilværelsen og dens mening, mener han selv at man ikke kan få komplette forklaringer om hvordan det rette liv skal leves. Man får aldrig svar på det. Selvom man som læser ikke kender til Sandø og dets liv, indvies man og får en stor viden om selve øen, menneskene, historien og de forskellige indbyrdes relationer. Det er derimod svært at få et indtryk af Johannes Vig, da han skjuler sin egen personlighed ved at han ikke udtrykker sine følelser og ikke tager hensyn til sig selv. En anden ting, der også lægges stor vægt på i ”Løgneren” er kærlighed og de forskellige sider af den. Hovedpersonens mislykkede kærlighedsforhold; det evige spørgsmål om Annmari og den komplicerede relation til den gifte kvinde, Rigmor. Man får dog aldrig svar på, hvorvidt det er godt eller dårligt for Johannes Vig, at kærligheden ikke fungerer. Johannes Vig beskrives også med sætningen: ”en skuffe med lavendler”, hvilket er en perfekt beskrivelse af hans karakter. ”Skuffen” beskriver hans indelukkethed og at han ikke indvier folk i sit jeg og ”lavendler” beskriver symbolsk, at der inderst inde gemmer sig noget godt i hans jeg.
Martin A. Hansen skriver i en tid, hvor eksistentialismen har en stor indflydelse på forfatteres skrivestil og fortolkning af fortællinger. Der er et stort fokus på mennesket og dets eksistens. Individet sættes i centrum og har ingen forudbestemt skæbne. Der er ingen konkrete svar på hvad de rigtige valg er, men de skal alligevel træffes og besluttes. Mennesket skaber desuden sin egen identitet igennem disse handlinger og valg. Disse ovennævnte ting kan perspektiveres til titlen ”Løgneren”, hvorved at hovedpersonen filosoferer, undres og prøver at finde svar i tilværelsen. Han sætter spørgsmålstegn ved menneskets eksistens og handlingerne, der udføres. Han nævner desuden temaer og følelser i bogen, som finder sted i livet: fødsel, sygdom, død, kærlighed, ensomhed og usikkerhed. Et sted i bogen nævner han døden og hans accept af den og det faktum at han forholder sig til den og samtidig undres han over verden.
I modsætningen til naturen, er menneskets alder og erindring ingenting. Naturen ændrer sig ikke, men mennesket gør via sprog, kultur, erindring og historie. Naturen er et kæmpe legeme, som altid vil være til og i forhold til det, er menneskets eksistens væk som ingenting – som med et fingerknips. Det ses eksempelvist også med sætningen: ”Ja, du er det visne Blad, som Vinden driver med”. Mennesket er så småt og kan ikke ændre basale ting som at ældes og dø.
Det handler desuden om at acceptere at ting omkring én ændres. Som menneske kan man gro fast, både i sin egen krop og tilværelsen. En ø så lille som Sandø er let at gro fast på. Alt er velkendt og alligevel føler Johannes sig nogle gange sig som et fremmed i sit eget hjem, da ens selvbevidsthed og jeg kan ændre sig, imens at alt det visuelle ikke ændrer sig. Ved bogen ”Løgneren” tager Martin A. Hansen fokus på mennesket og dets eksistens, forsøget på flugten fra det trivielle liv og ensomheden. Samtidig beskriver han denne evige søgen efter lykken, som er så svær at finde og når man endelig finder den, ”flyver” den hurtigt bort igen. Han skildrer menneskets tankegang og dets forskellige træk og sider, og viser yderligere at mennesket er et mærkeligt og foranderligt væsen, som er svært at tolke og forklare. Bag løgnen gemmer sandheden sig og nogen gange lykkedes det at finde dens skjulested – det har Martin A. Hansen formået og vist med bogen ”Løgneren”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s