Literary travels

Literary travels – coming soon!

Jeg introducerer snart et nyt koncept på bloggen. Det har titlen ”Literary travels” og vil gå ned i et særligt litterært rejsemål, sted, museum, bygning, attraktion, etc., som jeg har været så heldig at besøge. Målet er at give ny inspiration til enten at læse det litterære værk, som forbindes med stedet eller give inspiration til rejser eller besøg.

Der vil i disse opslag hovedsagligt være en del billeder, dog med få beskrivelser til. Jeg foretrækker at lade ordene tale, men ofte siger et billede mere end 1000 ord.

Jeg glæder mig til at dele mine litterære oplevelser med jer!

/Soon I will introduce a new concept on my blog. It is called “Literary travels” and will specifically focus on a literary destination, place, museum, building or attraction that I have been so lucky and blessed to experience. The goal with this concept is to inspire you to read the literary published work which is associated with the chosen place and give inspiration for travels and visits.

In these posts, there will mainly be a lot of photos, however with a few descriptions which cover the photos. As the saying goes: “a picture is worth a thousand words”.

I am looking forward to share my literary experiences with you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s