FORFATTER-INTERVIEW #30 Jens Plesner

images.jpg

OMKRING BOGEN Det ukendte land


  1. Tre ting om dig selv, som dine fans måske ikke vidste

– Min drømmerejse ville være en tur på 2 – 3 måneder, hvor jeg oplevede naturen i Australien, Tasmanien og New Zealand.

– Jeg bor for mig selv men min familie – forældre og tre søskende – og venner betyder meget for mig.

– Livets store spørgsmål og tilværelsens under fascinerer mig, uden at min tro går i en bestemet retning.

 

  1. Hvornår vidste du, at du ville være forfatter?

Jeg kom på ideen med at skrive en bog om dansk natur i 2010.

 

  1. Hvor længe har du skrevet? Og hvad startede det?

Jeg har arbejdet på bogen siden 2010. Året før var jeg begyndt at vandre meget i den danske natur enten alene eller sammen med andre og oplevede stor glæde ved det. På mine ture tog jeg mange billeder. Jeg fik lyst til at formidle min glæde til andre og tænkte, at mine mange billeder var et godt grundlag.

 

  1. Hvem opdagede dig? Opnåede du det selv? (Kontaktede forlag – hvordan?)

Da jeg ikke tidligere har udgivet bøger og ikke er en offentlig kendt person, tog jeg kontakt til forskellige forlag på e-mail og telefon. Forlaget Mellemgaard viste så interesse for at udgive min bog.

 

  1. Hvor mange bøger har du skrevet? Og i hvilken genre?
    “Det ukendte land” er min første bog.

 

  1. Hvorfor denne historie – hvad var det specifikke der fik dig til at vælge netop den?

Mange ting interesserer mig, men natur og miljø optager mig særligt meget. Med min bog ønsker jeg med billeder og ord at fortælle om vores nære danske natur og hvordan den kan berige os i hverdagen. I medierne er der meget fokus på miljøproblemer, f.eks. klimaforandringer og uddøen af dyr. Der er også mange fortællinger om naturen, f.eks. rejsebeskrivelser og dokumentarfilm om landskaber og dyr. Men skønt ikke helt fraværende fylder mulighederne for positive naturoplevelser i den danske natur i hverdagen ikke så meget i medierne.

 

  1. Hvad inspirer dig? Hvilke forfattere har inspireret dig? (Andet; kunst, musik, ting i livet?)

Jeg bliver inspireret af mange ting – af livet og af verden.

I forhold til “Det ukendte land” er jeg blevet inspireret af Kjeld Hansen, som har skrevet en række bøger om Danmarks natur, blandt andet bogen “Det tabte land”, hvor han skriver historien om, hvordan landvinding ved tørlægning af blandt andet søer og fjorde siden 1700 – tallet har påvirket og ændret det det danske landskab. Jeg er også blevet inspireret af Rune Engelbreth Larsens bøger, som har både flotte billeder og beskrivelser af den danske natur.

Ellers henter jeg også inspiration i film og kunst, som jeg nyder meget. Der er utallige fantastiske film og kunstværker. Som nogle få eksempler kan nævnes film som “Interstellar”, “En kongelig affære”, “Frygtelig lykkelig”, “Once upon a time in America” og værker af kunstnere som Caspar David Friedrich, Olafur Eliasson og M.C. Escher.

 

  1. Hvad er dit budskab med din bog?

At formidle naturglæde og at gøre opmærksom på den danske natur.

Danmark er land, hvis landskab er meget præget af marker, veje og byer og min bog viser med mange billeder, mangfoldigheden og skønheden i nogle mindre kendte danske naturlandskaber.
Bogen er skrevet, så den kan læses i lag. Det øverste og vigtigste lag er billeder af naturlandskaber. Det næstvigste lag er henvisninger til foldere og bøger med beskrivelser af ture, man kan gå, hvis man ønsker selv at opleve de naturlandskaber, jeg har taget billeder af. Endelig er det tredje lag en kort beskrivelse af det danske landskabs udvikling, siden istiden, menneskets forhold til naturen og nogle overvejelser over nutidens og fremtidens danske landskaber. Ideen med lagdelingen er, at læseren har mulighed for at opleve bogen i forskellige dybder. Noge læsere kan have nok i billederne af danske naturlandskaber, andre vil også gerne finde inspiration til ture og endelig vil nogle være interesserede i landskabets historie og forholdet mellem mennesket og naturen.

Jeg har ønsket at formidle et positivt budskab, der kan nå mange med større eller mindre interesse for naturen.

 9. Hvad læser du lige nu?

“The Internet Is Not The Answer” af Andrew Keen. En spændende debatbog der beskriver og dokumenterer internettets skyggesider, herunder monopolisering af information, hvordan nettjenester kan medføre arbejdsløshed inden for forskellige erhvervssektorer samt hvordan internettet fremmer ulighed globalt.

 

10. Nævn 3 bogtitler, som du vil anbefale andre

“Mødet ved milepælen” af Sigurd Hoel

“Vi venter på barbarerne” af J. M. Coetzee

“Black Mass” (engelsk) af John Gray

 

11. Hvornår kommer din næste bog?

Jeg ved ikke om og hvornår min næste bog kommer. Jeg overvejer måske at skrive noget om menneskets evne til at erkende verden og begrænsningerne i erkendelsen.

Links til forfatteren:
Forlaget Mellemgaard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s