Magt og moral – En Studie i den spanske Barok af Holger Brøndsted

IMG_7079[1].JPG

Titel: Magt og moral – En Studie i den spanske Barok – Forfatter: Holger Brøndsted – Forlag: Gyldendal

★★★★☆

Hvis man er interesseret i at vide mere om Francisco de Quevedo og hans samtid, så er denne kilde oplagt. Den er i akademisk høj standard og utrolig detaljeret om forfatterskabet samt den historiske periode. Som læser introduceres man til Francisco de Quevedo, som blev født i Madrid i 1580 og som efter forældrenes tidlige død blev opdraget hos en høj Embedsmand. Han repræsenterede en vigtig samfundsgruppe; sønnerne af fornemme familier, som ikke kunne leve af deres arbejde, men igennem en universitetsuddannelse kunne de dygtiggøre sig og få arbejde ved hoffet, blandt andet som letrado (juridisk og litterær skolet akademiker). Quevedo studerede ved universiteterne Alcalá, Salamanca og Valladolid, og blev klassisk og teologisk uddannet. Han regnes for den første skribent i barokkens epokes, og han udgav blandt andet den pikareske roman ’El Buscón’, som har inspireret franske og britiske forfattere helt op i 1700-tallet. Desuden er Quevedo kendt for den elegiske patos og den religiøse begejstring, som ses i flere af hans sonetter. Han beskrives som:

 ”a noted polemicist and wit, a protean, complex individual both praised and censured” (Olivares, 1983: xi).

Quevedos stil beskrives blandt andet af Holger Brønsted som værende:

”at udpynte det rene […] med søgte eller fremmede Sprogblomster. Hans Stil er mættet med Lidenskab, han vil noget og ydmyger sig bestandig for Realiteternes og Hensigtens Majestæt”

Vi lærer senere, at Quevedo opnår audiens hos kongen og får tildelt vigtige opgaver i forbindelse med historiske og samfundspolitiske begivenheder, blandt andet de krige, som foregår i Europa på daværende tidspunkt. Han udgiver ’Los Sueños’ (1627), som er en lang række samfundsskildringer. Disse tekster bliver efter år 1630 redigeret på grund af censur. Quevedo fastslår sit navn som satiriker, lyriker, historiker, tænker, teolog og pamfletist. Han er påvirket af en religiøs tankegang og det kommer til udtryk i hans udgivelser. Han arresteres i år 1639 grundet hans uenighed med Olivares, og hans litterære værker konfiskeres. Han dør efterfølgende i år 1645.

Mange mener, at Quevedo repræsenterer det Spanien, der:

”blindt holdt fast ved de middelalderlige Idealer, satte Kirkemagt over Statsmagt og var uden Forstaaelse af den sidstes sociale, psykologiske og især økonomiske Betingethed”.

Andre forfattere eller kilder til at viderestudere dette emne:

Sofie Kluge

Olivares

Rigmor Kappel Schmidt

One thought on “Magt og moral – En Studie i den spanske Barok af Holger Brøndsted

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s