Forfatter-interview #67 Tobias Larsen

OMKRING BOGEN Undervejs

1. Tre ting om dig selv, som dine fans måske ikke vidste
Jeg ved ikke om jeg som sådan har deciderede fans, men folk der ikke kender andet til mig end mine tekster ved nok ikke, at jeg spillede trommer i mange år da jeg var yngre. Det er nok heller ikke indlysende, at jeg er helt vild med at gå i zoologiske haver eller at jeg har en særlig interesse for naturvidenskab – specielt teoretisk fysik, astronomi og kosmologi.

2. Hvornår vidste du, at du ville være forfatter?
Egentlig havde jeg tænkt, at jeg skulle være musiker. Først ville jeg være Dave Grohl og senere ville jeg være Leonard Cohen, men der var et bestemt øjeblik, da jeg gik i niende klasse, hvor det gik op for mig, hvad det kunne indebære at være forfatter og det appellerede virkelig til mig. Jeg ved ikke hvornår eller om forfatterdrømmen overhovedet helt har afløst musiker-drømmene, men det blev hurtigt klart for mig, at jeg var bedre til at skrive digte end til at skrive musik.

3. Hvor længe har du skrevet? Og hvad startede det?
Det startede som sagt i niende klasse, så det er vel ved at være elleve år siden. Jeg var ikke en meget entusiastisk elev dengang for at sige det mildt, men jeg havde en dansklærerinde, der lod til at have en ret god forståelse for sådan nogen som mig. I hvert fald havde hun en dag en særlig opgave med til mig. I stedet for at analysere et eller andet guldalderdigt sammen med resten af klassen bad hun mig bare om at læse et særligt digt, hun havde udvalgt til mig. Jeg måtte gerne gå udenfor og ryge imens, og jeg skulle ikke lave noget yderligere arbejde – bare læse digtet. Det var Dan Turélls ’Livet i Istedgade’. Idéen om, at poesi kunne være håndgribelig og henvende sig til almindelige mennesker greb mig virkelig. Og at man oven i købet kunne slippe afsted med at være forfatter, ved bare at fortælle om, hvad man så og tænkte, det blev så startskuddet til min egen digtning. Siden den dag blev det en vane altid at have en notesbog med mig.

4. Hvem opdagede dig? Opnåede du det selv? (Kontaktede forlag – hvordan?)
Jeg forsøgte af flere omgange, at sende manuskripter ind til større etablerede forlag, men uden held. En dag var jeg så til en oplæsning, hvor jeg faldt i snak med en ven fra undergrundsmiljøet, Michael Juhl Svendsen, jeg ikke havde snakket med i et par år. Han havde i mellemtiden startet sit eget forlag, Copenhagen Storytellers, og anbefalede mig, at sende ham det manuskript, jeg på det tidspunkt arbejdede på når det var færdigt, hvis ikke de store forlag bed på. Et års tid senere sendte jeg så manuskriptet til ham og vi skrev kontrakt.

5. Hvor mange bøger har du skrevet? Og i hvilken genre?
Jeg har indtil videre skrevet to reelle digtsamlinger, hvoraf den ene ikke er udkommet endnu. I disse dage sidder jeg og er ved at lægge sidste hånd på den tredje. Derudover har jeg udgivet to mindre hæfter i en serie, jeg kalder ep-bøger, hvoraf nummer tre og fire kommer i løbet af efteråret. Jeg skriver som udgangspunkt kun digte, men benytter mig af flere stilarter, former og tilgange inden for digtningen. Som så mange andre har jeg brudstykker af en roman liggende i en skuffe et sted og jeg nærer også en drøm om at skrive essays en dag, men det bliver indtil videre ved tanken.

6. Hvorfor denne historie – hvad var det specifikke der fik dig til at vælge netop den?
’Undervejs’ og også min næste bog er skrevet i Beat-traditionen, så der er ikke som sådan tale om et bevidst valgt tema eller en egentlig historie, jeg har ønsket at fortælle. Det er en historie om mit eget liv i en bestemt periode, hvorigennem jeg behandler de temaer og spørgsmål, der optog mig på det tidspunkt. De tager udgangspunkt i tanken om, at livet i sig selv er poetisk og på en måde universelt. Så når jeg skriver om mit liv skriver jeg på en måde om mange andres liv på samme tid. Min rolle er så bare at tage mig tiden til at fortolke det i digte.

7. Hvad inspirerer dig? Hvilke forfattere har inspireret dig? (Andet; kunst, musik, ting i livet?)
Overordnet set, er det de ting, der på en måde stikker ud, der inspirere mig. Man kan sige, at det er når mine forventninger udfordres, at der opstår nye idéer. I øjeblikket er det særligt den videnskabelige forståelse af virkeligheden og det absurde i den menneskelige kondition, der skaber nye billeder for mig. Af andre forfattere har det nok særligt været beat-folk som Allen Ginsberg, Gregory Corso, Jack Kerouac og William S. Burroughs, der har fyldt, men også folk som T.S. Elliot, Walt Whitman, George Orwell og Charles Bukowski har betydet meget. Af danske forfattere er det særligt Dan Turéll, der har inspireret, men i disse dage er jeg også enormt glad for Theis Ørntoft. Min primære inspiration kommer dog fra musikken, hvor folk som Tom Waits, Leonard Cohen og Nick Cave har været store helte, men jeg henter også stor inspiration i mere moderne artister som Frank Ocean, Bon Iver, Kanye West og Kendrick Lamar. Min kæreste er kunst-fotograf og hun har åbnet mine øjne for moderne visuel kunst, der også i højere grad fylder meget i min måde at gå til min skrivning på.

8. Hvad er dit budskab med din bog?
Jeg tror ikke, der er noget overordnet budskab med bogen. Som sagt har jeg et håb om, at andre vil relatere til de historier og tanker, der er i den. På et mere overordnet plan er min tanke omkring den måde at skrive på at vise, at livet er poetisk selv i sine mest trivielle øjeblikke og at hvis man blot retter sin opmærksomhed mod detaljerne, vil man opdage at hvert et øjeblik indeholder et uudtømmeligt poetisk potentiale.

9. Hvordan identificerer du dig med karakteren(e)?
Ja, det er som sagt en bog om mit eget liv, så det er ikke så svært. Det interessante er, at det bliver til et billede af mig selv låst i tiden, som jeg kan se tilbage på og nogen gange undres over.

10. Hvad læser du lige nu?
Jeg har netop færdiggjort Michel Houellebecqs ’Elementarpartikler’ på opfordring af den store tænker og visionær Malte Siglev og senere også min musikalske samarbejdspartner Kasper Nielsen. Det var en virkelig stor oplevelse. Nu er jeg så gået i gang med Jon Fosse’s ’Andvake’-trilogi som må siges sandelig at være skrivekunst i en kategori for sig.

11. Nævn 3 bogtitler, som du vil anbefale andre
William S. Burroughs’ ’Naked Lunch’. Det er den vildeste litteratur jeg kan tænke på, slet og ret. Et absolut must, hvis man interesserer sig for grænserne af form, billedesprog og den menneskelige psyke. Jennifer Clements ’Widow Basquiat’. En af de mest enestående læseoplevelser jeg har haft. Selvom det er en ganske kort bog, formår den at udtrykke utrolig komplekse tanker om kunst, kærlighed, stolthed, jalousi og død. Det er i virkeligheden et kunstværk mere end en bog i traditionel forstand, hvis du spørger mig. Christopher Hitchens’ ’God Is Not Great’. Jeg vil anbefale alle at læse og høre hvad som helst med Hitchens (og hans intellektuelle allierede for dens sags skyld). Den måde han gik til verden på og hans måde at analysere og tænke på er så forbilledlig, at alle ville nyde godt af at læse ham. Den nævnte titel synes jeg er et godt eksempel på, hvordan han med kirurgisk præcision og tordenkraft på samme tid kastede sig ind i hvor tids mest essentielle og kontroversielle spørgsmål, og gjorde dette i et sprog, der nærmest ikke kender sin ligemand i dag.

12. Hvornår kommer din næste bog?
Den næste bog regner jeg med udkommer i løbet af efteråret. Det afhænger lidt af nogle praktiske detaljer, men start-november er nok et godt bud.

Links:
Hjemmeside
Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s