Arternes Oprindelse/The Origin of Species af Charles Darwin

IMG_7081[1].JPG

Titel: Arternes Oprindelse/The Origin of Species – Forfatter: Charles Darwin – Forlag: Paludan

★★★★☆

Darwins bog ”Arternes Oprindelse” (engelsk udgave: “The Origins of Species”), ydermere hvad vi kender som ”Evolutionsteorien”, skaber en revolution, i forhold til synet på mennesket, dets oprindelse og dets rolle i naturen. Kort sagt: ”den stærkeste overlever”, f.eks. en gepard, der er hurtigere end de andre, nedlægger mere bytte, lever længere og får flere unger. Darwin levede i 1800-tallets England, så det er ikke udelukkende, at han udover naturen kunne være inspireret af samfundet – af økonomien, i forhold til markedet, dets vilkår og hvilke virksomheder, der overlevede og hvilke der ikke gjorde.

På denne måde afspejler Darwin tiden, både samfundsfagligt og naturvidenskabeligt. Andre havde haft de samme tanker som ham, f.eks. Wallace, men Darwins teori var mere gennemtænkt. Dog har teorien ændret sig med tiden, hvor før det primært handlede om konkurrencen i naturen, er der nu et yderligere fokus på samarbejdet mellem de forskellige arter. Med Darwins ord ”survival of the fittest”, tales der om begrebet socialdarwinisme, i forhold til rig og fattig og ”kampen for tilværelsen”. Rigdom bliver anset som styrke og intelligens, hvor de fattige ”taber” kampen for tilværelsen, ergo; så er deres fattigdom velfortjent. Socialdarwinisme inspirerede både politikere og økonomer i England, men også i andre vestlige lande, eksempelvis i forhold til imperialisme.

   Den heftige debat grundet Darwins bog er, at ifølge Darwin og hans evolutionsteori, så kan der ikke være tale om både skabelsesberetningen og evolutionsteorien. Den ene erstatte den anden, da begge strider imod hinanden, ergo; de har ikke kunnet have fundet sted på samme tid. Ifølge Darwins teori om evolutionen, erklærer han, at skabelsesberetningen ikke har fundet sted, hvilket strider imod kristendommen og Det Gamle Testamente, ydermere: troen på Jesus og Gud, og spørgsmålet om hvorvidt der findes en Gud eller ej. Før Darwins teori, var flere i tvivl om hvorvidt skabelsesberetningen var den måde, verden var blevet ”født” på. Flere anomalier dukker op, f.eks. viser fossiler, at verden måtte være ældre end hvad skabelsesberetningen forudsatte. Kuhn mener, at paradigmet om at hele verden var blevet skabt på én gang af Gud, må have været bygget på videnskabelige argumenter, altså må der være sket et paradigmeskift.

En anden grund til at Darwins teori skaber så megen kritik, er på grund af værdier og religion. Mange troende ønsker ikke at tro på hans evolutionsteori, for så strider det imod deres tro på kristendommen og det faktum, at Darwin mener, at dele af Det Gamle Testamente ikke kunne have fundet sted. For flere ”almindelige” kristne, er det kun et mindre problem, da der altid har eksisteret teologer, som har tolket skabelsesberetningen symbolsk og ikke bogstaveligt, f.eks. har den katolske kirke accepteret teorien. Desuden, mener nogen, at teorien er en degradering af mennesket – at mennesket sammenlignes med et dyr, pga. tilpasning til omgivelserne. Darwins teori kan også anses som kynisk, da dens betydning er, at: 1) naturen beretter på videnskabelige argumenter, ergo; er der ikke brug for en Gud at tro på. 2) Det viser ikke Guds almagt og visdom. 3) Der findes ingen anden mening med livet, end at overleve og efterlade sig afkom.

   Stadig i dag er Darwins evolutionsteori et begreb, som præger verden. Det var en start på et videnskabeligt gennembrud, men også et litterært gennembrud. Det ses eksempelvist ved den britiske forfatter George B. Shaw, som bl.a. er inspireret af den darwinistiske tankegang. Herhjemme anses George Brandes og Ibsen som fortalere for det moderne gennembrud i litteraturen. Både Shaw og Ibsen sætter gang i den offentlige debat igennem deres dramatik, specielt bliver borgerskabet (teaterpublikummet) nu konfronteret med de nye teorier. Kritikken af Darwins udgivelse finder også sted i dag. Der findes stadig i dag kristne fundamentalister i USA, bl.a. ”The Moral Majority”, som raser over Darwins evolutionsteori, da teorien strider imod kristendommen, Jesus og Gud. Bl.a. i Texas vil flere skoler slet ikke undervise i Darwins stof, da størstedelen af lærere og bestyrelse er kristne.

Darwins evolutionsteori har stadig en stor indflydelse, selvom den blev udgivet i 1859. Konflikten mellem religiøse fundamentalister og de naturvidenskabelige fagfolk er stadigvæk aktuel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s